Blog

První setkání

Jdete k psychologovi poprvé..? Nevíte, co se na psychologických konzultacích dělá..? Máte smíšené, zmatené či dokonce odrazující pocity ohledně psychologického poradenství..?

V tom případě by Vám následující řádky mohly pomoci rozhodnout se, zda se na konzultaci objednat či nikoliv.

Jak to všechno bude probíhat..?

Na začátku (krom přivítání a představení) budete seznámeni s tím, jak dnešní konzultace bude probíhat, co je cílem setkání, co Vám mohu nabídnout, jaký je způsob mé práce a budete informováni o podmínkách spolupráce. Následně Vás vyzvu k podpisu informovaného souhlasu a přenechám Vám prostor pro doplňující otázky.

Prvnímu (úvodnímu) setkání pracovně říkám „mapující“. Mapující proto, že se snažím zorientovat ve Vaší situaci a pochopit, co je Vaším záměrem, a čeho byste chtěli během konzultací dosáhnout (co byste si chtěli ode mě odnést). „Mapování“ probíhá formou dotazování – budu Vám klást otázky a záleží jen na Vás, do jak obšírné a hluboké odpovědi se pustíte. Nic není špatně!

Další setkání se budou odvíjet od domluveného záměru a budou se řídit zejména aktuálními potřebami klienta.

Co se (ne)bude dít..?

Především dostanete prostor mluvit o svých potížích (otázkách), které Vás ke mě přivedly. Váš postoj k dané záležitosti je pro mě rozhodující, žádné téma není ani „banální“ ani „hloupé“ či snad „směšné“ a „zvarženíhodné“.

S tím souvisí závazek, že Vás nikdo nebude soudit či dirigovat, jak máte žít svůj život. Vše co na konzultacích zazní jsou jen „nabídky“ a záleží pouze na Vás, zda si některou z nich vyberete, a do jaké míry ji budete chtít uskutečnit. Vymýšlení řešení situace probíhá vždy společně tak, aby klientovi vše vyhovovalo a cítil se komfortně.

Je důvod k obavám..?

Rozhodně NENÍ. Respektuji hranice klienta a nechávám na samotných klientech kam až mě ve svém tématu pustí.

Zrovna tak není důvod ke studu, odporu či jiným negativním pocitům. Chodit k psychologovi není ani hanba ani tabu. Jak s oblibou říkám: „Když Vás bolí noha, jdete k lékaři. Když Vás bolí zub, jdete k zubaři. Když Vás bolí duše, jdete k psychologovi“. Rozhodně nejste „blázen“ ani „ztroskotanec“, když se rozhodnete docházet na psychologické konzultace. Péče o duši je stejně důležitá jako čištění zubů!

Potřebuji něco s sebou..?

Pouze SEBE, otevřenost a ochotu spolupracovat.


Máte další otázky..? Nezdráhejte se ozvat a zeptat se!


Mgr. Veronika Kubešková
sebezvladani@gmail.com

První setkání s BIODYNAMICKOU MASÁŽÍ

Úvodní (první) setkání bude mít víceméně podobu SEZNAMOVACÍ a vždy bude trvat hodinu a půl (90 min.), přičemž cena úvodního setkání je 400 Kč.

Nejprve si vysvětlíme, co znamená „BIODYNAMICKÁ“ masáž

 • Samotná „Biodynamika“ je jeden z přístupů tzv. Bodypsychoterapie, která v sobě nese potenciál (znovu)probuzení samoúzdravných procesů.
 • Masáž obvykle vede k uvolnění napětí (fyzického i emočního), může ulevovat od psychosomatických symptomů (trávicí potíže, bolesti hlavy, apod.) a pomáhá navázat kontakt s životní sílou a energií.
 • Při dlouhodobém docházení může být „Biodynamika“ účinnou cestou sebepoznání, sebeidentifikace a seberozvoje.
 • Celkově může být cílem masáží harmonizace, zklidnění a uzemnění, nebo naopak vitalizace a zvýšení schopnosti radovat se.

Poté přejdeme k objasnění „BIORELEASE“ úrovně

 • „Biorelease“ přístup především respektuje hranice klientova odporu a jeho komfortní zónu a nejde za ně. To v důsledku znamená, že terapeut klienta „netlačí“ do ničeho, co je klientovi nepříjemné.
 • Jedná se v podstatě o předstupeň psychoterapeutického působení. Společně můžeme poodhalit některá z Vašich témat, otázek, pocitů a myšlenek, ale Vy sami určíte, kam až budete chtít (za)jít.
 • „Biorelease“ model je založen na předpokladu, že v každém člověku je přítomná samoúzdravná tendence a tu se společně pokusíme objevit a (znovu)nastartovat.

Následovat budou praktické informace

 • Před začátkem masáže a po jejím ukončení bude probíhat kratičký (v případě zájmu či potřeby samozřejmě delší) rozhovor o tom, co se bude odehrávat (resp. co se odehrávalo). Není potřeba se však čehokoliv obávat, vše se nese v duchu přívětivé atmosféry a klient není tlačen do něčeho, co sám neuzná za vhodné.
 • V průběhu masáže se budu doptávat, zda je to pro Vás takto v pořádku, zda nepotřebujete něco jinak, apod. Ničeho se proto nelekejte, jde mi jen o Vaše pohodlí.
 • Během masáže můžete zkusit vnímat své pocity a vjemy na nejrůznějších úrovních (emoční projevy, tělesné prožitky, vynořená témata a myšlenky, atd.). Čím více se zaměříte na tyto aspekty, tím větší si odnesete z masáže užitek.
 • Na závěr masáže bude navazovat krátké „zažívaní“ (5-10 min.), tento čas je jen Váš a je určen k tomu, abyste odpočívali, zůstali ve svém vlastním prostoru (sami se sebou) a abyste mohli vstřebat veškeré dojmy z masáže.

Nezbytnou součástí je i několik upozornění

 • Za nejdůležitější upozornění považuji je zdůraznění, že „ŘÍCT NE, NENÍ ŠPATNĚ“. Každý člověk je jiný, každému je tudíž příjemné něco jiného a není žádné tabu říct: „Tohle nechci, zkuste něco jiného“. Vše je jen „NABÍDKA“ a záleží na Vás, zda ji přijmete.
 • Z toho vyplývá, že masáž budeme tvořit oba dva. Za sebe Vám mohu dát nějaká doporučení, ale jen Vy si nakonec určíte, na čem konkrétně chcete v ten den pracovat.
 • Poslední klíčové upozornění se týká rizika, že se masáží mohou otevřít některá citlivá témata nebo může dojít k vyvolání silných emočních prožitků. Chci jen říci, že je to NORMÁLNÍ, a nikdo se nemusí stydět například za to, že se rozpláče. Zásadní je nenechávat si to pro sebe, nepotlačovat to, se vším můžeme pracovat.

Doporučení na závěr

 • Po masážích na sebe buďte opatrní, může dojít ke zvýšení citlivosti či naopak k opomíjení některých skutečností.

A teď už jen výběr masáže a jdeme na to

Přeji příjemný zážitek!