První setkání s BIODYNAMICKOU MASÁŽÍ

Úvodní (první) setkání bude mít víceméně podobu SEZNAMOVACÍ a vždy bude trvat hodinu a půl (90 min.), přičemž cena úvodního setkání je 400 Kč.

Nejprve si vysvětlíme, co znamená „BIODYNAMICKÁ“ masáž

 • Samotná „Biodynamika“ je jeden z přístupů tzv. Bodypsychoterapie, která v sobě nese potenciál (znovu)probuzení samoúzdravných procesů.
 • Masáž obvykle vede k uvolnění napětí (fyzického i emočního), může ulevovat od psychosomatických symptomů (trávicí potíže, bolesti hlavy, apod.) a pomáhá navázat kontakt s životní sílou a energií.
 • Při dlouhodobém docházení může být „Biodynamika“ účinnou cestou sebepoznání, sebeidentifikace a seberozvoje.
 • Celkově může být cílem masáží harmonizace, zklidnění a uzemnění, nebo naopak vitalizace a zvýšení schopnosti radovat se.

Poté přejdeme k objasnění „BIORELEASE“ úrovně

 • „Biorelease“ přístup především respektuje hranice klientova odporu a jeho komfortní zónu a nejde za ně. To v důsledku znamená, že terapeut klienta „netlačí“ do ničeho, co je klientovi nepříjemné.
 • Jedná se v podstatě o předstupeň psychoterapeutického působení. Společně můžeme poodhalit některá z Vašich témat, otázek, pocitů a myšlenek, ale Vy sami určíte, kam až budete chtít (za)jít.
 • „Biorelease“ model je založen na předpokladu, že v každém člověku je přítomná samoúzdravná tendence a tu se společně pokusíme objevit a (znovu)nastartovat.

Následovat budou praktické informace

 • Před začátkem masáže a po jejím ukončení bude probíhat kratičký (v případě zájmu či potřeby samozřejmě delší) rozhovor o tom, co se bude odehrávat (resp. co se odehrávalo). Není potřeba se však čehokoliv obávat, vše se nese v duchu přívětivé atmosféry a klient není tlačen do něčeho, co sám neuzná za vhodné.
 • V průběhu masáže se budu doptávat, zda je to pro Vás takto v pořádku, zda nepotřebujete něco jinak, apod. Ničeho se proto nelekejte, jde mi jen o Vaše pohodlí.
 • Během masáže můžete zkusit vnímat své pocity a vjemy na nejrůznějších úrovních (emoční projevy, tělesné prožitky, vynořená témata a myšlenky, atd.). Čím více se zaměříte na tyto aspekty, tím větší si odnesete z masáže užitek.
 • Na závěr masáže bude navazovat krátké „zažívaní“ (5-10 min.), tento čas je jen Váš a je určen k tomu, abyste odpočívali, zůstali ve svém vlastním prostoru (sami se sebou) a abyste mohli vstřebat veškeré dojmy z masáže.

Nezbytnou součástí je i několik upozornění

 • Za nejdůležitější upozornění považuji je zdůraznění, že „ŘÍCT NE, NENÍ ŠPATNĚ“. Každý člověk je jiný, každému je tudíž příjemné něco jiného a není žádné tabu říct: „Tohle nechci, zkuste něco jiného“. Vše je jen „NABÍDKA“ a záleží na Vás, zda ji přijmete.
 • Z toho vyplývá, že masáž budeme tvořit oba dva. Za sebe Vám mohu dát nějaká doporučení, ale jen Vy si nakonec určíte, na čem konkrétně chcete v ten den pracovat.
 • Poslední klíčové upozornění se týká rizika, že se masáží mohou otevřít některá citlivá témata nebo může dojít k vyvolání silných emočních prožitků. Chci jen říci, že je to NORMÁLNÍ, a nikdo se nemusí stydět například za to, že se rozpláče. Zásadní je nenechávat si to pro sebe, nepotlačovat to, se vším můžeme pracovat.

Doporučení na závěr

 • Po masážích na sebe buďte opatrní, může dojít ke zvýšení citlivosti či naopak k opomíjení některých skutečností.

A teď už jen výběr masáže a jdeme na to

Přeji příjemný zážitek!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *