Co nabízím

Vzhledem k mateřské „dovolené“, která můj život po všech možných i nemožných stránkách naplňuje, se moje nabídka zúžila na oblast domácího násilí (především na práci s původci domácího násilí), v rámci něhož nabízím níže popsané drobnosti.


Krátké odborné konzultace (především pro kolegy, studenty či poučené laiky, kteří se tématem odborně a výzkumně zabývají)

ZDARMA
(rozsáhlejší dle dohody)


Přednášky, semináře, workshopy (zejména pro organizace, centra a firmy, jež se věnují domácímu násilí)

DLE DOHODY


Články, rozhovory, spolupráce na kampaních

ZDARMA
(rozsáhlejší dle dohody)


Studie, výzkumy, odkazy na publikace a další materiály (které jsem používala při psaních odborných textů)

ZDARMA