Biodynamické masáže

„Tělo má jazyk, kterým odpovídá životu“

Všechny Biodynamické masáže budou probíhat na „biorelease“ úrovni, a jsou vhodné jak pro DOSPĚLÉ, tak pro DĚTI. 😉

Co znamená „BIODYNAMICKÁ“ masáž

 • Samotná „Biodynamika“ je jeden z přístupů tzv. Bodypsychoterapie, která v sobě nese potenciál (znovu)probuzení samoúzdravných procesů.
 • Masáž obvykle vede k uvolnění napětí (fyzického i emočního), může ulevovat od psychosomatických symptomů (trávicí potíže, bolesti hlavy, apod.) a pomáhá navázat kontakt s životní sílou a energií.
 • Při dlouhodobém docházení může být „Biodynamika“ účinnou cestou sebepoznání, sebeidentifikace a seberozvoje.
 • Celkově může být cílem masáží harmonizace, zklidnění a uzemnění, nebo naopak vitalizace a zvýšení schopnosti radovat se.

Co je „BIORELEASE“ úroveň

 • „Biorelease“ přístup především respektuje hranice klientova odporu a jeho komfortní zónu a nejde za ně. To v důsledku znamená, že terapeut klienta „netlačí“ do ničeho, co je klientovi nepříjemné.
 • Jedná se v podstatě o předstupeň psychoterapeutického působení. Společně můžeme poodhalit některá z Vašich témat, otázek, pocitů a myšlenek, ale Vy sami určíte, kam až budete chtít (za)jít.
 • „Biorelease“ model je založen na předpokladu, že v každém člověku je přítomná samoúzdravná tendence a tu se společně pokusíme objevit a (znovu)nastartovat.

Jak bude probíhat „PRVNÍ SETKÁNÍ“

 • První (úvodní) setkání bude trvat VŽDY 90 min, a krom samotné masáže Vás zde seznámím s celkovým postupem masáže (konzultace), s Biodynamickým přístupem a s podrobnou nabídkou masáží.
 • Mimo jiné si také na prvním setkání sdělíme svá očekávání a stanovíme si společný záměr (např. zda půjde pouze o jednorázové setkání, nebo chcete kontinuálněji pracovat se svým tělem či chcete kromě masáží využít i možnost psychologické konzultace, atd.).
 • Více podrobností ZDE.

Základní nabídka „BIODYNAMICKÝCH MASÁŽÍ“

 • Hlavy a obličeje …………………………………………………….. 350 Kč (60 min.)
 • Zad a šíje …………………………………………………………….. 450 Kč (60 min.)
 • Hrudníku …………………………………………………………….. 450 Kč (60 min.)
 • Břicha ………………………………………………………………… 450 Kč (60 min.)
 • Kloubů ……………………………………………………………….. 550 Kč (90 min.)
 • Celého těla …………………………………………………………… 600 Kč (90 min.)
 • Diagnostická masáž ………………………………………………… 600 Kč (90 min.)

A další


„Klasické“, ale rozhodně nevšední a velmi kvalitní masáže poskytuje můj ctěný kolega Tomáš Řemínek.