A další …

Nabídku masáží lze pochopitelně nejrůznějšími způsoby modifikovat, například prodloužit čas masáže, zvýšit či snížit tlak doteku nebo se více zaměřit na Vámi vybranou oblast, apod.

Masáž je také možno doplnit o různorodé relaxační techniky, drobná cvičení a případně o krátký „teoretický vhled“ týkající se právě probíhajícího procesu.

Masáž může rovněž přecházet do psychologických konzultací, krizové intervence či nácviku některých dovedností. Vše si klient řídí sám podle svého uvážení, terapeut do rozhodnutí zasahuje jen v případě, pokud usoudí, že by klientovi hrozilo zvýšené nebezpečí.

Z dalších masáží si můžete okusit například

  • „Pudinkovou“ (neboli vibrační) masáž
  • Dechovou (auto)masáž
  • Masáž okostice (periostu), která jde více do hloubky

Ceny masáží záleží na rozsahu a délce.