Programy pro původce

„It is okay to be ANGRY. It is never okay to be CRUEL“

Cíle programů

Záměrem rozhodně není stigmatizace, odsouzení, zavrhnutí či potrestání původce násilí. Účelem je naopak podat pomocnou ruku všem, jež chtějí adekvátněji zacházet se svou agresí, a rovněž těm, jež se rozhodnou nadále vyvarovat násilným projevům.

Konkrétní cíle jsou:

 • zastavení násilí – zajištění (nebo přinejmenším zvýšení) bezpečí ohrožených osob
 • přijetí zodpovědnosti za své chování
 • odborná edukace
 • představení alternativních způsobů chování
 • nácvik dovedností
 • rozbití ego obranných mechanismů
 • snížení recidivy
 • zlepšení kvality života
 • prevence domácího násilí

Teoretická východiska programů

„Společné přístupům, které terapeuti/ky využívají, je především orientace na změnu, aktuální sebeuvědomění, respekt a získání náhledu situace.“

/Herdová, Jarkovská, Pešáková a Trávníček, 2016/
 • kognitivně-behaviorální terapie
 • psychodynamická terapie
 • narativní terapie
 • muzikoterapie
 • arteterapie

Není výjimkou, že v rámci programů dochází ke kombinaci různých psychoterapeutických přístupů.


Kontraindikace vstupu do programu

„V případě, že není reálná naděje na změnu chování u muže, neměl by být do programu přijat, protože se tak dává falešná naděje jeho (ex)partnerce o možné změně její životní situace a může být naopak vystavena dalšímu riziku.“

/Herdová, Jarkovská, Pešáková a Trávníček, 2016/
 • jazyková bariéra
 • nedostatečné kognitivní schopnosti
 • závislost na návykových látkách
 • psychické onemocnění
 • neschopnost přijmout zodpovědnost za své chování
 • časové (ne)možnosti

Efektivita programů

xxx


*** COMING SOON ***