Domácí násilí

„Domácí násilí lze vnímat jako narušení domova ve smyslu bezpečného prostoru v nejužším slova smyslu, kdy je uplatňování moci a kontroly přítomno v každodenním životě.“

/Cimrmannová, 2013/

Jedním z mých ústředních témat, jimiž se dlouhodobě zabývám, je domácí násilí se zvláštním zaměřením na původce násilí, potažmo na psychoterapeutickou práci s touto cílovou skupinou. Zkrátka, zabývám se (skupinovými) programy pro původce domácího násilí, zvládáním vzteku, agrese i jiných násilných projevů.


Znaky domácího násilí

 • blízkost osob
 • neveřejnost
 • neměnnost rolí
 • dlouhodobost a opakování
 • cyklický charakter
 • eskalace násilí

Formy domácího násilí

 • fyzické násilí
 • psychické (emoční) násilí
 • sexuální násilí
 • sociální násilí
 • ekonomické násilí
 • materiální násilí
 • latentní násilí
 • stalking

Cyklus domácího násilí

 • zvyšování napětí
 • incident
 • usmíření

Aktéři domácího násilí

 • ohrožená osoba
 • původce násilí
 • svědci

Postoj veřejnosti k domácímu násilí

xxx

***COMING SOON***