Domácí násilí

„Nepřítel není ČLOVĚK, který cítí vztek a chová se násilně, ale to samotné NÁSILÍ a nevhodné chování pod vlivem vzteku je nepřítel.“

Jedním z mých ústředních témat, jimiž se dlouhodobě zabývám, je domácí násilí se zvláštním zaměřením na původce násilí, potažmo na psychoterapeutickou práci s touto cílovou skupinou. Zkrátka, zabývám se (skupinovými) programy pro původce domácího násilí, zvládáním vzteku, agrese i jiných násilných projevů.


***COMING SOON***