Domácí násilí

„Domácí násilí lze vnímat jako narušení domova ve smyslu bezpečného, důvěrného a intimního prostoru v nejužším slova smyslu, kdy je uplatňování moci, převahy a kontroly přítomno v každodenním životě všech členů společné domácnosti.“

Domácím násilím se zabývám již několik let (konkrétně od roku 2015, kdy jsem si začala zjišťovat první informace). A od té doby mě toto téma ne a ne pustit (i když jsem se hodně snažila). Vše začalo zadáváním bakalářských prací (r.2015), kdy jsem si (ne až tak nadšeně) vybrala zbrusu nové téma o kurzech zvládání vzteku (2016), tedy o práci s původci domácího násilí. Brzy jsem však zjistila, že tato oblast v ČR vůbec není zmapovaná, a že napsat bakalářskou práci se čtyřiceti povinnými zdroji, bude celkem oříšek. Nicméně po více jak ročním úsilí, byla práce na světě a úspěšně obhájena. Tím mělo vše skončit.


Jenže neskončilo. Ještě v ten den, kdy se konala obhajoba mé BP se mi ozval pan Doc. Matoušek a požádal mě, zda bych nenapsala jednu kapitolu pro jeho chystanou odbornou knihu (původní vydání r.2017), přičemž by se jednalo o souhrn mé bakalářky. Souhlasila jsem a zároveň se radovala, že moje práce bude mít přesah mimo akademickou půdu a dostane se přímo k odborníkům.


Po necelém půl roce od získání titulu Bc. přišel čas zadat si téma pro diplomovou práci. Po extrémně náročné bakalářské práci bylo mým záměrem vybrat si něco snadnějšího, a pokud možno z oblasti dětské psychologie. A nedokážu asi říct jeden jediný racionální důvod, ale nechala jsem se přesvědčit k rozšíření BP o výzkum týkající se programů pro původce domácího násilí (2018). Následovalo rok a půl dlouhé období plné bědování, dřiny, zvědavosti, zda to dokážu, drobných úspěchů, ohromných propadů, zoufalství, uvažování o změně tématu a neutuchající odhodlanosti dokončit, co jsem začala. Povedlo se.


Diplomová práce měla tak velký přesah, že se mi podařilo domluvit smlouvu na vydání knihy u nakladatelství Portál. Kniha nese dlouhý (a trochu krkolomný) název – Psychoterapeutická práce s původci domácího násilí: Zvládání vzteku, agrese a násilných projevů. Ale je mým splněným snem (i když vyšla až dva roky poté, r 2020).


Mezitím jsem absolvovala Výcvik v metodě zvládání vzteku od Ligy otevřených mužů, vykonávala tříměsíční stáž v Centru LOCIKA (které se zaměřuje na práci s celým rodinným systémem a na děti jako svědky domácího násilí), přednášela na III. forenzně psychologickém dni, navázala spolupráci s Institutem kriminologie a sociální prevence a pracovala pro Ligu otevřených mužů.


V roce 2021 jsem poskytla rozhovor pro tištěný časopis Psychologie DNES (přičemž část rozhovoru vyšla i v online podobě), zde vyšla i krátká ukázka z výše zmíněné knihy. A také se mnou vyšel rozhovor pro online portál iDnes. V současné chvíli pracuji na článcích pro časopis Sociální služby.


Otázky a odpovědi

***