Zvládání vzteku

„It is okay to be ANGRY, it is never okay to be CRUEL.“

Hned na začátek bych chtěla zdůraznit, že cítit VZTEK je naprosto normální! Hněv je jedna ze základních emocí a neodmyslitelně patří k našemu životu, a stejně jako každá jiná emoce v sobě nese (poeticky řečeno) to dobré i to zlé.

Mnoho lidí se domnívá, že vztek je „špatný“ a má jen negativní vlastnosti. To ale není pravda. Vztek má i mnoho pozitivních stránek, například je to zdroj vydatné energie, upozorňuje nás na nebezpečí a motivuje nás k nalezení nových a třeba i netradičních řešení.

Záměrem tudíž není vymítit vztek z našeho života. Cílem je naopak naučit se nakládat se vztekem adekvátním způsobem. Jednou z negativních vlastností vzteku je totiž skutečnost, že vztek se velmi snadno a rychle může překlopit do agrese a potažmo násilných projevů. Druhým úskalím je nadměrné potlačování hněvu. A ani jedno není správně.

Co se tedy bude odehrávat

 • Nejprve společně zmapujeme a prozkoumáme Váš způsob vyjadřování vzteku, protože každý je jiný a každý tedy i jiným způsobem nakládá se vztekem.
 • Představíme si nezdravé a naopak zdravé způsoby zvládání hněvu.
 • Zaměříme se na Vaše signály a spouštěče vzteku a ukážeme si, jak s nimi lépe nakládat.
 • Pokusíme se vymyslet alternativní nenásilné způsoby jednání.
 • Natrénujeme se některé důležité dovednosti (například nácvik empatie, používání aktivního naslouchání a nenásilné komunikace, apod.).
 • Vyzkoušíme si nejrůznější techniky a nástroje k účinnému zvládnutí vzteku v běžném životě (například stupnici vzteku či time out).
 • Naučíme se přijímat zodpovědnost za své chování.
 • Konzultace je možné obohatit i o relaxační techniky, jež podporují ovládnutí emocí.

Jaká situace naopak nenastane

 • Nebudu Vás soudit a zavrhovat za případné neadekvátní chování.
 • Nenaruším Vaši důvěru například tím, že bych sdělovala citlivé informace nějaké třetí straně (pokud ovšem pro mě nenastane ohlašovací povinnost).
 • Neschválím Vám jakoukoliv formu násilí. Přičemž je nutné zdůraznit, že špatný je pro mě pouze násilný čin, ne člověk, který jej spáchal. Věřím, že klient je schopný změnit své vzorce chování.
 • „Neopravím“ Vás jako rozbitý stroj. Naprosto nezbytná je vysoká míra spolupráce, chuť se změnit a trpělivost.

Co mohu v rámci dané problematiky nabídnout

 • klasické individuální konzultace
 • jednorázové, spíše edukačně zaměřené přednášky
 • nácvikové semináře (jednorázové i déletrvající)
 • zážitkové workshopy
 • komplexní kurzy „Sebezvládání“ (neboli zvládání vzteku)

Cena jedné konzultace zaměřené na práci se vztekem je 700 Kč (50 min.)


„ANGER is only one letter short of DANGER“