Původci násilí

„Nepřítelem není osoba, která se chová násilně, ale to samotné NÁSILÍ je naším úhlavním nepřítelem.“

Proč se zabývat původci

*** COMING SOON ***


Kde hledat pomoc

„Člověk bude především tím, čím se být rozhodne“

V České republice je několik organizací (center), kde mohou původci domácího násilí (případně osoby nezvládající svou agresi) hledat pomoc a podporu. Bylo detekováno celkem 12 zařízení poskytujících služby původcům domácího násilí.

Stav k 31.10.2017

Praha

Centrum LOCIKA

www.centrumlocika.cz
info@centrumlocika.cz

SOS centrum DIAKONIE

www.nasilivevztazich.cz
vztahy@diakonieskp.cz

GAUDIA

www.protinasili.cz
info@gaudia.cz

Liga otevřených mužů

www.ilom.cz
info@ilom.cz

Intervenční centrum Praha – program VIOLA

www.intervencnicentrum.cz
viola@csspraha.cz


Brno

SPONDEA

www.spondea.cz
vztek@spondea.cz

PERSEFONA

www.persefona.cz
domacinasili@persefona.cz


České Budějovice

THEIA

www.theia.cz
pomoc@theia.cz

Krizové centrum pro děti a rodinu

www.ditevkrizi.cz
pomoc@ditevkrizi.cz


Hradec Králové

NOMIA

www.nomiahk.cz
poradna@nomiahk.cz


Kladno

Intervenční centrum Kladno

www.zsi-kladno.cz
ic@zsi-kladno.cz


Ostrava

Centrum sociálních služeb

www.css-ostrava.cz
css@css-ostrava.cz