Nácvik RELAXACÍ

„Dech je spojením mezi tělem a duší.“

Relaxační techniky jsou účinným nástrojem proti stresu, především odstraňují následky krátkodobé i dlouhotrvající zátěže. Relaxace navíc patří k efektivním způsobům zvyšování naší odolnosti.

Přes kontakt s vlastním tělem se rovněž můžeme dostat až k pocitům vlastní identity a tím dosáhnout hlubšího sebepoznání. Relaxace pomáhají uvolňovat svalové napětí a prohlubují schopnost soustředění.

Jaké relaxace můžeme společně trénovat

  • Drobnější dechová cvičení
  • Jacobsonovu progresivní relaxaci
  • Autogenní trénink
  • Práci s vizualizací a imaginací

Cena nácviku relaxací je 400 Kč (45 min.)


„Chceš-li vědět, jaké byly včera tvoje myšlenky, podívej se na své tělo. Chceš-li vědět, jaké bude zítra tvoje tělo, podívej se dnes na své myšlenky.“