Krizová intervence

„Krize je příležitostí ke změně a záleží jen na nás, zda to bude výlet k oblakům či pád do bláta.“

Krizová intervence je „první psychologická pomoc“ v době, kdy nastane nečekaná událost, jež ochromí naše myšlení, emoce, tělesný stav i chování. Jedná se ve své podstatě o střet s překážkou, kterou v dané chvíli nejsem schopni překonat vlastními silami a obvyklými strategiemi.

Pomocí krizové intervence je umožněno okamžité a efektivní zacházení s akutními reakcemi při nadměrně náročných životních událostech.

Základem je navázání bezpečného, kvalitního a empatického kontaktu s klientem, který potom vede k bezpečné změně. Terapeut se tak stává „průvodcem“ klienta v nastalé krizi.


Cena krizové intervence je 700 Kč (50 min.)