Biodynamické ošetření

„Tělo má jazyk, kterým odpovídá životu.“

Biodynamické ošetření má podobu biodynamických masáží a „diagnostiky“ těla a tělesných projevů. Všechny Biodynamické masáže budou probíhat na „biorelease“ úrovni, a jsou vhodné jak pro DOSPĚLÉ, tak pro DĚTI a DOSPÍVAJÍCÍ. 😉

Co znamená „BIODYNAMICKÁ“ masáž

  • Samotná „Biodynamika“ je jeden z přístupů tzv. Bodypsychoterapie, která v sobě nese potenciál (znovu)probuzení samoúzdravných procesů.
  • Masáž obvykle vede k uvolnění napětí (fyzického i emočního), může ulevovat od psychosomatických symptomů (trávicí potíže, bolesti hlavy, apod.) a pomáhá navázat kontakt s životní sílou a energií.
  • Při dlouhodobém docházení může být „Biodynamika“ účinnou cestou sebepoznání, sebeidentifikace a seberozvoje.
  • Celkově může být cílem masáží harmonizace, zklidnění a uzemnění, nebo naopak vitalizace a zvýšení schopnosti radovat se.

Co je „BIORELEASE“ úroveň

  • „Biorelease“ přístup především respektuje hranice klientova odporu a jeho komfortní zónu a nejde za ně. To v důsledku znamená, že terapeut klienta „netlačí“ do ničeho, co je klientovi nepříjemné.
  • Jedná se v podstatě o předstupeň psychoterapeutického působení. Společně můžeme poodhalit některá z Vašich témat, otázek, pocitů a myšlenek, ale Vy sami určíte, kam až budete chtít (za)jít.
  • „Biorelease“ model je založen na předpokladu, že v každém člověku je přítomná samoúzdravná tendence a tu se společně pokusíme objevit a (znovu)nastartovat.

Jak bude probíhat „PRVNÍ SETKÁNÍ“

  • První (úvodní) setkání bude trvat VŽDY 90 min, a krom samotné masáže Vás zde seznámím s celkovým postupem masáže (konzultace), s Biodynamickým přístupem a s podrobnou nabídkou masáží.
  • Mimo jiné si také na prvním setkání sdělíme svá očekávání a stanovíme si společný záměr (např. zda půjde pouze o jednorázové setkání, nebo chcete kontinuálněji pracovat se svým tělem či chcete kromě masáží využít i možnost psychologické konzultace, atd.).
  • Více podrobností ZDE

Základní nabídka „BIODYNAMICKÉHO OŠETŘENÍ“

Hlavy a obličeje – 60 min500 Kč
Zad a šíje – 60 min500 Kč
Hrudníku – 60 min500 Kč
Břicha – 60 min500 Kč
Kloubů – 90 min800 Kč
Celého těla – 90 min800 Kč
Diagnostická masáž – 90 min800 Kč

další terapeutická práce s tělem


„Klasické“, ale rozhodně nevšední a velmi kvalitní masáže poskytuje můj ctěný kolega Tomáš Řemínek.